Projekt rozšíření MŠ Doloplazy

Propagece-projekt_2

Aktuální dění v obci

 • Nabídka dřeva na topení

  17.10.2017

  Nabídka palivového dřeva

   Obec Doloplazy nechala provést vykácení starých a přerostlých topolů v lokalitě „Beruň“ za rybníkem. V té souvislosti nabízíme zájemcům zdarma k odběru větve a klestí z pokácených stromů. Zájemci se mohou hlásit na OÚ do pondělí 23.10.2017.

 • Pečovatelská služba v Doloplazích

  7.1.2010

  Charitní pečovatelská služba (CHPS) je aktivita Charity Olomouc, která nabízí seniorům a lidem se zdravotním handicapem pomoc při osobní péči a péči o domácnost. Služba zahrnuje zejména tyto činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy a pomoc při zajištění chodu domácnosti. Služba je poskytována v domácím prostředí uživatelů a podporuje zachování jejich sociálních vazeb. Jedná se tedy o ty služby z oblasti osobní péče a péče o domácnost, které klient není schopen zvládnout sám. Lze ji poskytovat až do konce života uživatele.

  Více informací zde Charita Olomouc