Základní údaje

Doloplazyodvacanovic oficiální název - Obec Doloplazy 
adresa Obecního  úřadu - Doloplazy 82, psč. 78356
bankovní spojení - Česká spořitelna a.s.
číslo účtu - 1801427359/0800
IČ - 00534927
DIČ - CZ00534927
název katastru - Doloplazy u Olomouce, 630501
rozloha katastru - 804 ha
madmořská výšky - 286 m n. m.
GPS souřadnice - 49°34'1.843"N, 17°24'41.308"E
počet obyvatel - 1350
vodovod - Ano
vlastní zdroj vody - Ano
kanalizace - AnoLetecké Doloplazy
čistírna odpadních vod (ČOV) - Ano
plynovod - Ano
zásahová jednotka hasičů - Ano, kategorie JPO 3
požární nádrž - Ano
policie - Ne
pošta - Ano
bankomat - Ne
knihovna - Ano
mateřská škola - Ano
základní škola - Ano, 1. stupeň - 1. až 5. třída

Znak obce

Návrh znaku obce zpracoval významný olomoucký heraldik pan Jiří Louda.Znakobce

Popis znaku:

V zeleno-červeně polceném štítě kosmo položená stříbrná sekyra na zlatém topůrku, přeložená šikmo stříbrnou radlicí, hrotem vzhůru, vše přeloženo vztyčenou zlatou berlou.

Zdůvodnění vyobrazení: 

Doloplazy byly původně v držení moravského markraběte, který je roku 1234 daroval klášteru Langheim, od nějž je o rok později koupil klášter velehradský, v jehož držení obec zůstala až do 18.století.
Nejstarší známá pečeť obce je z roku 1749 a je na ní zobrazen štít a v něm vztyčená sekyra a vedle ní rovněž vztyčená radlice. Do navrženého znaku jsou proto tato historické symboly převzaty a na vyjádření pětisetletého trvání vazby na velehradský klášter, jehož opati udělili obci řadu privilegií, je přidána zlatá berla. Štít je rozdělen svisle zeleně a červeně, přičemž zelená barva symbolizuje zemědělství a červená připomíná barvu zeminy, hnědá barva by sice byla výhodnější, ale tu heraldická pravidla nepřipouštějí.

Udělení znaku a praporu:

Na základě žádosti obce schválil Parlament České republiky navrženou podobu nového znaku a praporu obce. Dne 1.4.2008 předal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing.Miloslav Vlček starostovi obce dekret o udělení znaku a praporu.

Mikroregion Bystřička

Mikroregion Bystřička vznikl seskupením deseti obcí (Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice a Vel ký Újezd) v roce 1999. Koncem roku 2006 přibyla do svazku jedenáctá obec - Doloplazy.Bystřička se svou rozlohou (více než 10 000 ha) a počtem obyvatel (přes 15 000) řadí ke středně velkým mikroregionům Olomouckého kraje. gionům Olomouckého kraje.

www stránky mikroregionu www.mikroregionbystricka.cz

MAS Bystřička o.p.s.

MAS Bystřička Na katastrálním území obce Doloplazy působí místní akční skupina Bystřička. A další informace o programu Leader.

www stránky: www.masbystricka.cz