Mateřská škola Doloplazy

Adresa:Budova MS

Doloplazy 217
psč. 783 56 Doloplazy

Ředitelka:

Zdeňka Indráková

Telefon:

+420 725761070

E-mail:

zdenka.indrakova@centrum.cz

www stránky:

wwww.ms.doloplazy.cz

 

Současná podoba MŠ se započala budovat obětavou prací našich spoluobčanů v akci  „Z“ v dubnu 1974. Provoz byl slavnostně zahájen dne 1.4.1977.
Za 31 let své existence prošla budova MŠ mnoha úpravami, takže nynější dvoutřídní MŠ plně vyhovuje podmínkám vzdělávání předškolních dětí.
Prostředí je estetické, moderní, podnětné a účelné.
Třídy jsou rozděleny podle věku : 3-4,5 let „Koťátka“, 4,5-6 let „Sluníčka“.
Součástí je přilehlá, dostatečně vybavená školní zahrada.
Od roku 2003 má škola právní subjektivitu, sdružuje výdejnu stravy.
Zřizovatelem je Obec Doloplazy a v rámci svého rozpočtu přiděluje finance na provozní náklady MŠ, část nákladů hradí rodiče přijatých dětí (úplata za vzdělávání).
Ve vzdělávacím programu věnujeme pozornost získávání schopností, vědomostí, dovedností a návyků dětí, které potřebují pro své další vzdělávání  i pro další životní etapy. Nezapomínáme ani na tradice a slavnosti.
Školní vzdělávací program vychází z potřeb dětí, respektuje individualitu, věkové zvláštnosti a je nastaven tak, aby dětem přinášel uspokojení z nabízených činností a aktivit. Program doplňují zájmové kroužky: seznamování s anglickým jazykem,  výuka lyžování, předplavecký výcvik,dětský aerobic.
Cílem snažení celého kolektivu pracovnic MŠ je radostné dětské prožívání dne a zároveň co nejkvalitnější vzdělávání dětí v rámci jejich konkrétních možností.

Základní škola Doloplazy

Adresa:

Doloplazy 145
psč. 783 56 Doloplazy

Ředitelka:

Mgr. Kateřina Samojlovičová

Telefon:

+420 734 396 961

E-mail:

zs.doloplazy@email.cz

www stránky:

www.zsdoloplazy.cz nebo http://zsdoloplazy.myphotoalbum.com

Budova staré školy byla postavena v roce 1874, i když se vyučovalo na různých místech už dříve. Školní budova byla několikrát vylepšována a přestavována, naposledy v roce 1972. Současná kapacita školy je 100 žáků v pěti třídách. Převážná většina žáků je z obce Doloplazy.

Knihovna

Adresa:

Doloplazy 73
psč. 783 56 Doloplazy

Telefon:

 

Otevírací doba:

Středa     17-19 hod.

Vedoucí knihovny:

Naďa Pokorová

Obecní knihovna v Doloplazích se může pochlubit knihovním fondem,
čítajícím cca. 2000 knih, který každý rok vzroste o 50 titulů.