Dominantní stavbou v obci je kostel Cyrila a Metoděje. V blízkosti kostela najdete základní školu, poštu a Hostinec u Fraitů. Více informací o farnosti naleznete na www.farnost.doloplazy.cz


 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Za dominantu obce lze považovat sochu prvního prezidenta ČR pana Tomáše Garriquea Masaryka. Sohu najdete v parčíku v blízkosti autobusové zastávky u lípy. 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

K dominantám obce patří i socha sv. Václava, kterou najdete mezi základní školou a kostelem.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Jízda králů

Jedná se o národopisnou slavnost pořádanou každoročně Hanáckým národopisným souborem Olešnica Doloplazy, vždy první neděli v červenci. Tedy v době hodů v Doloplazích.

Dnešní Jízdy králů v několika obcích na Moravě jsou jen torzem někdejšího výskytu letnicového obřadu. Ten byl kdysi obecně rozšířený nejen na Moravě a Čechách, ale i v mnoha dalších evropských zemích.

Na Moravě, zejména na Hané, podložili tomuto zvyku pověst o králi Ječmínkovi, jinde historickou událost z roku 1469, kdy král Matyáš, po porážce Jiřím Poděbradským u Uherského Hradiště, prchal přestrojen v dívčích šatech do Uherského brodu a odtud déle podzemní chodbou do Uher.

Svatodušní obřadní objížďka na koních byla v Doloplazích – jako ve většině hanáckých obcí – zcela zapomenuta. Iniciátorem obnovy Jízdy králů se stal hanácký národopisný soubor Olešnica  a první Jízda králů se konala v roce 1977. od té doby se pořádá pravidelně každým rokem začátkem července, v době cyrilometodějských hodů v Doloplazích.

Slavnost probíhá před domy, na široké, prostorné a pěkně upravené návsi. Na koních jede kolem dvaceti jezdců z nichž někteří jsou členové souboru Olešnica, na bujnějších koních sedí jezdci z jezdeckého oddílu nebo jejich majitelé. Králem bývá vždy chlapec ve věku 14 – 15 let z Doloplaz a podle zvyku je ustrojen do ženského kroje a na znamení mlčenlivosti má v ústech růži.

Průvodem zní vyvolávání doprovodu krále:

Na krála, paní matko, na krála!
Máme krála chodobnyho, ale zato poctiviho.
Okradle ho na horách, na dolách,
Na krakovskym mostě.
Okradle mo tře sta koni z prázdného stáni,
Okradle mo tře sta volu z prázdného dvoru.
Eště že tam neměl nic, bele be mu vzale vic!

Slavnost se vyznačuje skromnou, esteticky působivou úpravou koní i čistotou krojů všech účastníků. Po projížďce návsí pokračuje slavnost programem folklorních souborů, mezi nimiž jsou vedle domácí Olešnice kolektivy z jiných oblastí naší země i ze zahraničí.

Slavnost je chloubou celé obce Doloplazy.

 

Na území obce je možné najít několik zajímavých křížů. Našli jste všechny? A víte kde v naší obci jsou? O oklí těchto křížů se stará doloplazský skautský oddíl.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Na doloplazské návsi je možné najít i pomníky připomínající události I. a II. světové války, které ovlivnily život obci.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.