Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo zvolené ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018:

1.  Arabčuk Petr DiS. - člen rady od 25. 6. 2019
2.  Bílek Miroslav Mgr. - starosta
3.  Fabianová Vanda Mgr. - členka zastupitelstva
4.  Indráková Zdeňka - členka zastupitelstva
5.  Kropáček Josef Ing. - člen zastupitelstva
6.  Rataj David - místostarosta
7.  Remeš Jan Ing. - člen zastupitelstva
8.  Remešová Miroslava Ing. – členka zastupitelstva
9.  Šlosar Jaroslav - člen zastupitelstva
10. Stachová Dagmar - členka zastupitelstva od 13. 6. 2019
11. Tomeček Karel Ing. – člen zastupitelstva
12. Tomeček Petr – člen zastupitelstva
13. Voldán Zdeněk - člen rady
14. Zbořil Martin - člen zastupitelstva
15. Zdařil Lukáš - člen rady

Veškeré informace o výsledcích voleb do zastupitelstev v roce 2018 najdete na http://www.volby.cz
Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání 30. 10. 2018 zvolilo tyto členy výborů:

Finanční výbor

Tomeček Karel, Ing- předseda výboru
Zbořil Martin - člen výboru
Arabčuk Petr DiS. - člen výboru

Kontrolní výbor

Voldán Zdeněk - předseda výboru
Tomeček Petr - člen výboru
Remeš Jan Ing. - člen výboru

Zastupitelstvo obce na své schůzi 30.10.2018 zřídilo tyto komise:

Školská a kulturní komise

Indráková Zdeňka - předsedkyně komise
Fabianová Vanda Mgr. - členka komise
Remešová Miroslava Ing- členka komise

Komise pro mikroregion Bystřička

Bílek Miroslav Mgr. - člen komise
Rataj David - člen komise