Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo zvolené ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014:

1.  Mgr. Bílek Miroslav  - člen rady
2.  Gába Petr   - místostarosta
3.  Indráková Zdeňka  -  členka zastupitelstva
4.  Bc.Kušnier David - člen zastupitelstva
5.  Ohera Bohuslav -  člen zastupitelstva
6.  Mgr.Pavelčíková Petra  - členka zastupitelstva
7.  Polách Jaroslav - člen zastupitelstva
8.  Rataj David – člen zastupitelstva
9.  Sladká Jana - členka zastupitelstva
10. Ing.Tomeček Karel - člen zastupitelstva
11. Zbořil Martin – člen zastupitelstva
12. Bc.Zdařil Josef - starosta
13. Zdařil Lukáš - člen rady
14. Zdařil Pavel - člen rady
15. Zlámal Antonín - člen zastupitelstva

Veškeré informace o výsledcích voleb do zastupitelstev v roce 2014 najdete na http://www.volby.cz
Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání 4.11.2014 zvolilo tyto členy výborů:

Finanční výbor

Tomeček Karel, Ing- předseda výboru
David Rataj - člen výboru
Jana Sladká - členka výboru

Kontrolní výbor

Ohera Bohuslav - předseda výboru
Zdařil Lukáš - člen výboru
Zbořil Martin - člen výboru

Zastupitelstvo obce na své schůzi 4.11.2014 zřídilo tyto komise:

Školská a kulturní komise

Sladká Jana - předseda komise
Pavelčíková Petra, Mgr. - člen komise
Indráková Zdeňka - člen komise

Komise pro mikroregion Bystřička

Zdařil Josef, Bc. - člen komise
Rataj David - člen komise